Chế độ thai sản cho lao động nữ bị công ty nợ bảo hiểm

0
1337

 

Công ty em có đăng ký đóng bảo hiểm cho mọi người, trong đó có em. Tuy nhiên khi em nghỉ thai sản thì chưa được thanh toán vì công ty vẫn nợ tiền bảo hiểm. Em vẫn báo giảm như bình thường. Vậy sau mấy tháng sau công ty em có thanh toán hết tiền nợ bảo hiểm đến thời điểm em nghỉ thai sản thì em có được thanh toán tiền thai sản nữa không ạ?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị
tư vấn đến V-Law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Điều 31 Luật Bảo hiểm Xã
hội 2014 nghĩa là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (tính cả thời gian công ty nợ bảo hiểm)
đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì bạn có được thanh toán tiền thai sản, căn cứ
theo Công văn 1741/LĐTBXH-BHXH giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ ốm đau, thai sản:

“Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ
ốm đau, thai sản cho người lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với tổ chức
bảo hiểm xã hội (quyết toán hàng quý hoặc sớm hơn đối với số trường hợp số tiền chi trả chế độ cho
người lao động vượt nhiều so với số tiền được giữ lại trong quý). Đối với các đơn vị chưa được
quyết toán do đơn vị còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nay đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng
bảo hiểm xã hội thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện quyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản
theo quy định.”

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ thai sản cho lao
động nữ bị công ty nợ bảo hiểm
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp
thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây