Chế độ bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài

0
1222

 

Khi sử dụng lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động bắt nuộc phải tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động. Điều đáng lưu ý là kể từ ngày 1/01/2018 người lao động nước ngoài nếu đã được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  Chế độ bảo hiểm y tế đối với người lao động nước
ngoài

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2014 tiếp tục kế thừa các quy định trước đây là việc tham
gia bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài thì người lao động nước ngoài (áp dụng đối với
cả người quản lý doanh nghiệp có hưởng lương) làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên tại Việt Nam là đối tượng bắt buộc tham
gia bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Mức đóng bảo hiểm y tế: Người lao động nước ngoài đóng 1/3 và người sử dụng lao động
đóng 2/3 theo mức đóng tối đa là 6% tiền lương tháng.

Căn cứ xác định tiền lương của người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế:
là mức tiền lương ghi trên hợp đồng lao động và phải được tính bằng Việt Nam đồng. Trường hợp
trong hợp đồng lao động ghi tiền lương là ngoại tệ thì tỷ giá  ngoại tệ được quy đổi dựa trên
tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố
tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế: Người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm y tế cho
người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng lúc
vào quỹ bảo hiểm y tế hằng tháng, hoặc hàng quý hay 6 tháng 1 lần đối với doanh nghiệp hoạt động
trong ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (sản xuất và chế biến muối).

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài là: 80% chi phí khám, chữa
bệnh.

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước
ngoài

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2006, người lao động nước ngoài tại Việt Nam không phải là
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Tuy nhiên, theo quy định mới
tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, người lao động nước ngoài nếu được
cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề bởi cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam thì được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định pháp luật bắt đầu từ ngày
01/01/2018.

Mọi vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài, doanh nghiệp vui
lòng liên hệ tới V-Law để được tư vấn  chi tiết.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây