Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động làm mất

0
1152
Sổ bảo hiểm xã hội trong quá trình bảo quản
không tránh khỏi mất mát, do đó V-Law đưa ra các trình tự, hồ sơ xin cấp lại sổ
bảo hiểm xã hội.


 

I. Trình tự thực hiện

1. Đối với người
tham gia bảo hiểm xã hội:

– Tiếp nhận sổ bảo hiểm
xã hội (bìa sổ và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

– Kiểm tra các thông
tin in trên bìa sổ và tờ sổ cấp lại, nếu có sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao
động.

– Ký, ghi rõ họ tên vào
nơi quy định trên bìa sổ.

– Chuyển lại bìa sổ cho
người sử dụng lao động lưu giữ.

2. Đối với người sử
dụng lao động:

– Lập biên bản nêu rõ
nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị mất.

– Làm công văn đề nghị
cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc người lao động chưa hưởng
trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo biên bản và Tờ khai tham gia
bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp lần đầu

– Nhận bìa sổ, tờ khai
và các giấy tờ liên quan từ cơ quan bảo hiểm xã hội; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ và tờ
sổ.

– Chuyển bìa sổ và tờ
sổ cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

– Tiếp nhận lại bìa
sổ và tờ sổ từ người tham gia bảo hiểm xã hội để lưu giữ.

 

3. Đối với cơ quan
bảo hiểm xã hội:

– Tiếp nhận hồ sơ đề
nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và cơ sở dữ liệu do cơ quan bảo hiểm
xã hội quản lý.

– In bìa sổ và tờ
sổ;

– Giám đốc bảo hiểm xã
hội tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên bìa sổ và tờ sổ.

– Lưu giữ hồ sơ đề nghị
cấp lại sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội; chuyển bìa sổ và tờ sổ cấp lại cho người
sử dụng lao động.

II. Cách thức thực hiện: Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh

III. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần
hồ sơ:

– Công văn đề nghị cấp
lại sổ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.

– Tờ khai tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp lần đầu.

– Biên bản xác nhận
việc mất sổ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.

b) Số lượng
hồ sơ:  01  (bộ)

IV. Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây