Cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài

0
1125
Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao
động và giấy phép lao động đó đang còn hiệu lực muốn được cấp thêm giấy phép lao
động.1. Đối với người nước ngoài  đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đó đang còn
hiệu lực

Trong trường hợp này nếu người lao động nước ngoài có nhu cầu
giao kết thêm hợp đồng lao động với người  sử dụng lao động khác thì tiến hành thủ tục xin cấp
thêm giấy phép lao động.

– Hồ sơ xin cấp thêm giấy phép lao động bao gồm:

a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người
sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo
Nghị định số 102/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động của lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b.        Phiếu đăng ký dự
tuyển lao động của người nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ – CP;

c.        03 (ba) ảnh màu
(kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh
màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ
sơ;

d. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được
cấp;

e. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao
của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ phù hợp với chuyên môn, công
việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động

* Trình tự cấp thêm giấy phép lao động:

a.         Trước
thời hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh
nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, đại diện
của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải
nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi
người nước ngoài thường xuyên làm việc.

b.        Trường hợp
người nước ngoài không làm việc thường xuyên thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao
động.

c.         Trong
thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp thêm giấy phép lao động,
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải cấp giấy thêm phép lao động cho người nước
ngoài.

 

2. Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao
động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác cùng vị trí.

Trong trường hợp này thì người lao động nước ngoài có thể xin
cấp thêm giấy phép lao động.

  • Hồ sơ xin cấp thêm giấy phép lao động bao gồm:

a.         Văn bản đề
nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại
diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi
hành một số điều của Bộ luật lao động của lao động nước ngoài làm việc tại Việt
Nam;

b.        Phiếu đăng ký dự
tuyển lao động của người nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ – CP;

c.        03 (ba) ảnh màu
(kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh
màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ
sơ;

d. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được
cấp;

e. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng
tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử
dụng lao động.

f.
giấy chúng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trong trường hợp người nước ngoài  đang cư trú
tại Việt Nam thì do một trong hai bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây
cấp:

– Bệnh viện Nhân dân 115;

– Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

3.  Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy
phép lao động nhưng hết hiệu  lực hoặc vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác
cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

Trong trường hợp này nếu người lao động đã được cấp giấy phép
lao động nhung hết hiệu lực hoặc vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí
công việc đã ghi trong giấy phép lao động có thể làm thủ tục xin cấp thêm giấy phép lao
động.

  • Hồ sơ xin cấp thêm giấy phép lao động bao
    gồm:

a.         Văn bản đề
nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại
diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi
hành một số điều của Bộ luật lao động của lao động nước ngoài làm việc tại Việt
Nam;

b.        Phiếu đăng ký dự
tuyển lao động của người nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ – CP;

c.        03 (ba) ảnh màu
(kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh
màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ
sơ;

d. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được
cấp;

e. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật
cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ phù hợp với chuyên môn,
công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây