Quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất

0
1454
Quy định về hợp đồng lao động xác định thời
hạn mới nhất. Cách thức sử dụng và ký kết đối với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn theo
pháp luật năm 2019.


Trong lĩnh vực lao động thì hợp đồng
lao động là một trong những vấn đề quan trọng, bởi lẽ hợp đồng lao động là nơi hội tụ các vấn đề về
mối quan hệ lao động. Căn cứ theo Điều 15 “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao
động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của
mỗi bên trong quan hệ lao động”
. Như vậy, hợp đồng lao
động là một loại hợp đồng về mối quan hệ giữa hai bên về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó đối tượng
của hợp đồng lao động là “việc làm có trả công”. Quan hệ lao động giữa người lao động với người sử
dụng lao động là quan hệ trong đó có phát sinh sự quản lý của người sử dụng và người sử dụng lao
động có trả lương cho người lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 thì
hợp đồng lao động được chia làm 3 loại đó là: hợp đồng lao động có xác định thời hạn, hợp đồng lao
động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có
thời hạn dưới 12 tháng. Trong đó, hợp đồng lao động có xác định thời hạn là loại hợp đồng được sử
dụng khá phổ biến. Bài viết này, chúng tôi xin được phân tích rõ hợp đồng có xác định thời hạn như
sau:

Thực tế cho thấy không phải người
lao động nào cũng hiểu rõ được phân loại được hợp đồng lao động, đặc biệt là hợp đồng lao động có
xác định thời hạn thì thời hạn được xác định như thế nào. Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 có quy định về
Loại hợp đồng lao động. Theo đó, hợp đồng lao động có xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai
bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12
tháng đến 36 tháng. Điều đó cho thấy, đây là loại hợp đồng mà các bên xác định rõ thời hạn chính
xác hoặc thời hạn điều kiện của hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, hợp đồng lao động
sẽ  kết thúc vào đúng thời điểm đã định sẵn khi đã hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Hợp đồng
lao động có xác định thời hạn lại được chia làm thành hai loại:

+ Loại hợp đồng xác định thời hạn
thực chất: đây là loại hợp đồng lao động mà trong đó người sử dụng lao động và người lao động xác
định rõ độ dài chính thức của thời gian tồn tại của hợp đồng.

Ví dụ: Ngày 01/10/2016 Công ty TNHH
X ký kết hợp đồng lao động với anh Nguyễn Văn A, trong đó hợp đồng lao động có xác định thời hạn
như sau: ” Nguyễn Văn A làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn, từ ngày 01/10/2016
đến ngày 01/10/2018″. Theo quy định đó, thời hạn của hợp đồng lao động là 2 năm. Đến hết ngày
01/10/2018 hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt.

+ Loại hợp đồng lao động có xác định
thời hạn điều kiện: là loại hợp đồng lao động trong đó các bên có xác định độ dài của hợp động lao
động nhưng không phải là thời hạn bắt buộc cho việc thực hiện mối quan hệ lao động. Thời hạn đặt ra
trong hợp đồng lao động chỉ là điều kiện để giới hạn thời gian cho việc thực hiện công việc mà
người sử dụng lao động đòi hỏi người lao động phải đạt tới sự cố gắng nhất định để đảm bảo cho kế
hoạch của người sử dụng lao động đó.

Ví dụ: Nguyễn Văn A ký kết hợp đồng
lao động có thời hạn 24 tháng đối với Công ty Y. Theo đó, công ty Y yêu cầu A phải thực hiện công
việc soạn thảo hợp đồng, kiểm soát hàng hóa cho công ty vì khối lượng công việc lớn mà chỉ tập
trung trong 2 năm nên công ty ký kết hợp đồng lao động với A và cần A phải cố gắng để hoàn thành
khối công việc này.

Vậy, khi hợp đồng lao động hết hạn
thì các bên có thể ký kết hợp đồng lao động nữa không? Theo đó, khi hợp đồng lao động có thời hạn
hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp
đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao
động mới thì hợp đồng lao động có thời hạn hai bên đã giao kết trở thành hợp động lao động có xác
định thời hạn.

Khi thực hiện hợp đồng lao động có
xác định thời hạn thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động bị hạn chế hơn
so với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo đó, người lao động chỉ được đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động khi có một trong những căn cứ được nêu tại Khoản 1 Điều 37 như không được bố
trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc như trong thỏa thuận, không được trả lương đầy đủ, bị
ngược đãi,…Chỉ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thỏa mãn các điều kiện như trên thì người
lao động mới được nhận trợ cấp thôi việc và không phát sinh trách nhiệm vật chất khác.

Việc phân loại hợp đồng lao động có
ý nghĩa trong việc xác định thời gian, địa điểm của các bên, quyền và nghĩa vụ của mình khi chấm
dứt hợp đồng vào lúc nào, từ đó có kế hoạch phù hợp. Mặt khác, hợp đồng lao động là cơ sở để người
sử dụng lao động thực hiện quyền quản lý lao động. Khi đã giao kết hợp đồng lao động người lao động
trở thành người bị quản lý. Chỉ có thiết lập quan hệ hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động
mới có được quyền quản lý đó.
Hợp đồng lao động còn là
cơ sở để giải quyết các chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, giải quyết các
tranh chấp bất đồng, tranh chấp giữa các bên trong quan hệ lao động.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây