Chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

0
1330

 

Chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao
động. Loại hợp đồng lao động.
 


Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Là cơ quan nhà nước, người sử dụng lao
động ký hợp đồng thời vụ nhưng đến khi hợp đồng đó đã hết hạn, nhưng người sử dụng lao động không
thông báo cho người lao động cũng như ra quyết định chấm dứt hợp đồng, bên cạnh đó lại không bố trí
được việc làm (lỗi do cơ quan nhà nước) mà người sử dụng lao động phải trả lương chờ việc (tối
thiểu vùng) nhiều tháng liền như vậy đúng hay sai. Xét về góc độ các cơ quan quản lý nhà nước kiểm
tra (kiểm toán nhà nước).

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định
loại hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo
một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời
hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp
đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp
đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời
hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng
mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời
gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và
điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày,
kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết
hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành
hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1
Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24
tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới
là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp
tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.[…]”.

Theo quy định trên thì khi kết bạn hợp đồng lao động
theo mùa vụ mà các bên không giao kết hợp đồng lao động mới, người lao động vẫn tiếp tục làm việc
thì sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng.

Theo như bạn trình bày, người sử dụng lao động – cơ
quan Nhà nước ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động, khi hết hạn hợp đồng lao động
thời vụ, người sử dụng lao động không thông báo cũng không ra quyết định chấm dứt hợp đồng thì hơp
đồng này sẽ mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng.

Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định
tiền

lương
ngừng việc như sau:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao
động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao
động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

1900.6198

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó
không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương
theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy
định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi
của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai,
hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng
không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”

Như vậy, do bên người sử dụng lao động không bố
trí được việc làm cho người lao động do đó người lao động vẫn được trả lương, tiền lương theo
thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa hai bên.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây