Chấm dứt hợp đồng lao động

0
1837

 

luật sư tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động có trái pháp luật hay không, có nhận được bảo hiểm không

E làm cho công ty được 3 năm, kí hợp đồng 1 năm. Và kí 1 hợp đồng 2 năm, đến tháng 6
này e chấm dứt hợp đồng 2 năm, và em không muốn tiếp tục làm nữa. E làm đơn từ 3
tháng 5, trưởng bộ phận, thủ kho, kế toán đều xác nhận kí biên bản bàn giao máy móc,
và vật tư  đầy đủ không nợ lần gì với công ty nữa. Do khúc mắc với cấp quản lý
của e, nên 10 tháng 5  sếp bảo e nghỉ, và e nghỉ luôn, đơn của e đến cấp trên là
giám đốc dự án lại không kí cho em. Bảo em tự ý nghỉ giữa chừng, và trả về phòng
nhân sự. Cho e hỏi như vậy em có lấy được bảo hiểm không, và như vậy có bị coi là vi
phạm hợp đồng lao động không.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Việt. Về câu hỏi của
bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 có quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật
này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”

Trong trường hợp của bạn, đến tháng 6 này bạn chấm dứt hợp đồng 2 năm, và bạn không
muốn tiếp tục làm nữa. Như vậy, bạn và công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp
hết hạn hợp đồng lao động. Khi đó, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao
động được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng
lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao
động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách
nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có
thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.”

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động giữa bạn và công ty, bên công ty phải thông bảo bằng
văn bản cho bạn ít nhất 15 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn không cần phải làm
đơn xin nghỉ việc và cũng không cần phải cần có sự đồng ý của cấp trên, cụ thể là giám đốc dự án.
Khi bạn làm đơn xin nghỉ việc từ 3/5, trưởng bộ phận, thủ kho, kế toán đều xác nhận kí
biên bản bàn giao máy móc, và vật tư đầy đủ.

Do khúc mắc với cấp quản lý, nên 10/5 sếp bảo bạn nghỉ, và bạn đồng ý nghỉ. Khi đó,
trường hợp nghỉ việc của bạn là chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động
2014 khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, hai bên chỉ thỏa thuận miệng,
hoàn toàn không có một văn bản cụ thể về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Pháp luật cũng
không quy định khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động phải lập thành văn bản. Do đó, việc bạn
nghỉ theo yêu cầu nghỉ việc của sếp là không trái với quy định của pháp luật.

Thứ hai, về vấn đề nhận bảo hiểm

Vì việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa bạn và công ty không trái với quy định của pháp luật nên
khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như
sau:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã
hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Ngoài ra, công ty phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động
2012 như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10
Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho
người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một
nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc
thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp
theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả
trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của
06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Như vậy, theo những quy định trên bạn có quyền yêu cầu công ty trả sổ BHXH và nhận các chế độ
BHXH tương ứng sau khi nghỉ việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt về vấn đề bạn hỏi và
quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi
đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng
tôi –
Số điện thoại liên
hệ:
1900.6198


để được hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây