Cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

0
1179

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện tại tôi đóng BHXH bắt
buộc được 7 năm ( hệ số 2.32 là 3 năm và 2.65 là 4 năm ) và tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện 23 năm
nữa với mức đóng tổng thu nhập là 3 triệu (Ví dụ) . Luật sư hãy cho tôi biết cách tính để hưởng
lương hưu khi tôi đủ 60 tuổi và 30 năm đóng bảo hiểm.
Rất mong nhận được câu trả lời của luật sư.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời câu hỏi:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới V-Law. Với
câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin bác cung cấp, bác đủ 60 tuổi và đóng 30 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 7 năm
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 23 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Như vậy, bác đã đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này
được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều
58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ
thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng
75%.

Bác 60 tuổi, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu hằng tháng được xác định =
(45% + 2% x 15) mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội = 75% mức bình quân
tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định = (3 x 2.32
x a + 4 x 2.65 x b + 23 x 3.000.000) : 30 (đồng / tháng)

Trong đó:
3x 2.32 x a là tiền lương của bác trong 3 năm đầu đóng BHXH (a là hệ số lương cơ sở tại thời điểm
đó).
4 x 2.65 x b là tiền lương của bác trong 4 năm sau đóng BHXH (b là hệ số lương cơ sở tại thời điểm
đó).
23 x 3.000.000  là mức tiền đóng của bác trong 23 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách tính hưởng chế độ hưu trí đối
với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã
hội tự nguyện
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng
liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây