Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

0
1242

 

Tôi ký hợp đồng với công ty A, thời hạn hợp đồng là từ 21/09/2015 đến 21/09/2016. Hôm nay ngày 31/03/2016 quản lý có nói chuyện và muốn tôi nghỉ việc luôn vì trong quá trình làm việc tôi không vui vẻ (thực chất là họ muốn tôi nghỉ vì tôi biết quá nhiều thông tin về thanh toán các khoản tiền với công ty của họ).

Hỏi: Hôm nay bên công ty mới chỉ nói chứ chưa ra
văn bản cụ thể, nhưng họ muốn tôi nghỉ ngay. Vậy xin V-law tư vấn giúp tôi về quyền lợi của
tôi khi bị cho thôi việc đột xuất, và không báo trước 30 ngày như trong luật. như vậy thì tôi được
hưởng quyền lợi gì về mức bồi thường hợp đồng và các điều khác

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-law, trường hợp của bạn
chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động
biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12
tháng.”

Hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động xác định thời hạn, vì vậy, công ty có nghĩa vụ báo
trước cho bạn ít nhất 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Các trường hợp công ty được phép
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm (Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động):

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp
đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm
theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm
theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà
khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao
kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà
người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm
chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật
này.

Như vậy, không có trường hợp nào mà công ty được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối
với bạn với lí do bạn “không vui vẻ”.

Trong trường hợp bạn bị cho thôi việc mà không báo trước 30 ngày, công ty đã vi phạm về thời hạn
báo trước. Ngoài ra, nếu lí do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều
38 Bộ luật lao động thì đây là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
(Điều 41 Bộ luật lao động). Trong trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật,
công ty có nghĩa vụ (Điều 42 Bộ luật lao động):

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả
tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng
với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy
định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều
48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng
ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định
tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng
02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao
động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên
thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động
một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo
trước.”

 

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Về việc đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động trái pháp luật
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây