Tư vấn về hình thức của hợp đồng lao động và các vấn đề có liên quan

0
1211

Tóm tắt câu hỏi:

xin cho tôi hỏi, hiện tại cơ quan của tôi đang làm việc là đơn vị sự nghiệp công lập,

nhưng ban giám đốc chỉ hợp đồng công việc ký hàng tháng, có khi ký 3 tháng liên tiếp, theo hợp đồng
thì căn cứ vào nghị định 116, hiện tôi làm được hơn 1 năm mà vẩn hưởng lương 85% thôi, không đóng
bảo hiểm gì hết, vậy cho tôi hỏi giám đốc tôi đã làm đúng hợp đồng không?và cho tôi biết có cách
nào để hưởng lương và bảo hiểm theo quy định không? tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến V-Law, chúng tôi tư vấn
trường hợp của bạn như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời
hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời
điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12
tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao
động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai
bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao
kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn
và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác
định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được
ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động
không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường
hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm
đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Căn cứ vào điều luật trên, cho thấy việc giám đốc nơi bạn làm việc ký hợp đồng lao động như vậy là
không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong khi các loại hợp đồng lao động theo quy định của
luật lao động, bao gồm: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ
12 tháng đến 36 tháng), hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12
tháng.

Do đó, nếu xét về hình thức của hợp đồng lao động, mà hai bên lại ký hàng tháng, có khi ký 3 tháng
liên tiếp thì hợp đồng lao động này không đúng theo quy định của pháp luật về lao động.

Mặt khác, về mức tiền lương mà hiện tại bạn đang được hưởng là 85%, theo chúng tôi hiểu là 85% mức
lương của công việc đó. Như vậy, bạn đang hưởng lương trong thời gian thử việc.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn cần xem xét kỹ lại hợp đồng. Nếu
như theo thông tin bạn cung cấp, đó là hợp đồng lao động mà không phải là hợp đồng thử việc, thì
bạn cần phải có ý kiến đến ban giám đốc hoặc bộ phận nhân sự, để bạn và phía cơ quan có những thỏa
thuận phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, đồng thời bảo vệ lợi ích của bạn.
Khi đó, bạn sẽ có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn
và hưởng lương 100% theo đúng quy định.

Nếu như trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu giải
quyết đến Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc Hoà giải viên lao động cấp huyện.

Chỉ khi hòa giải tại cơ sở không thành (hoặc sự việc không được chủ thể có thẩm quyền hòa giải tiến
hành hòa giải trong thời hạn quy định) thì bạn mới có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án thụ lý giải
quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về hình thức của hợp đồng
lao động và các vấn đề có liên quan
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý
khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây