Công ty có được sử dụng nội quy để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

0
1206

 

Luật sư tư vấn về việc công ty muốn sử dụng nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Người lao động không hoàn thành công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động; không chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động; vi phạm bảo mật thông tin của công ty sau 3 lần lập biên bản. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung tư vấn:

chúng tôi xin tư vấn về điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chúng tôi có thể sử dụng
nội dung sau cho việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động không ạ? Công ty đơn
phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: Người lao động không hoàn thành công việc đã cam
kết trong hợp đồng lao động; không chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật
lao động, an toàn lao động; vi phạm bảo mật thông tin của công ty sau 3 lần lập biên bản. Lý do bất
khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Do địch họa, dịch bệnh; (ii) Di dời hoặc
thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xin trân
trọng cám ơn quý công ty.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu
hỏi cho V-Law. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được chấm dứt
hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động trong các trường hợp quy định tại Điều 38, như
sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo
hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên
tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên
tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp
đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động
được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác
theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn
buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy
định tại Điều 33 của Bộ luật này
.”

Ngoài ra, nếu như thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì
người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ
trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những
trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật
này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định
của pháp luật về bảo hiểm xã hội
.”

Như vậy, khi người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải tuân theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Bộ
luật lao động 2012. Trường hợp không tuân theo đúng những quy định trên, người sử dụng lao động đã
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Dựa vào những phân tích trên, khi công ty muốn sử dụng nội dung trong
nội quy của công ty để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì những nội dung
này phải phù hợp với quy định của pháp luật. Các nội dung trong nội quy của công ty dùng làm căn cứ
để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần quy định chi tiết và đầy đủ hơn để phù hợp với quy
định của pháp luật lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu
tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc
gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây