Điều kiện người sử dụng lao động sử dụng lao động làm thêm giờ

0
1471
Người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ
làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1
ngày.


Người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm thêm của người
lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm
việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1
ngày.

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ
khi đáp ứng đầu đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, được sự đồng ý của người
lao động.

Thứ hai, bảo đảm số giờ làm thêm
của người lao động không quá 50% số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 ngày. Trường hợp áp dụng quy
định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm việc thêm không quá 12
giờ trong 1 ngày và không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1
năm.

Thứ ba, sau mỗi đợt làm thêm giờ
nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù
cho số thời gian đã không được nghỉ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì người sử dụng
lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không
được từ chối:

  • Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc
    phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp
    luật;
  • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài
    sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch
    bệnh và thảm họa.

1900.6190

Quy định về tiền lương làm thêm
giờ

 

Điều 97 quy định:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn
giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng
200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng
300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương
ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít
nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm
việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả
lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền
lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban
ngày”.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây