Tư vấn về trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động

0
1106

Tóm tắt câu hỏi:

Em đang làm ở bộ phận HCNS công ty Cổ phần. Trước ngày 06/08/2014, Công ty em là Công ty TNHH MTV và được Cổ phần từ ngày này. Vào Tháng 9/2014, Công ty có luân chuyển một nhân viên (Ông A) đang công tác tại Chi nhánh Đaklak về làm tại Chi nhánh Đà Nẵng. Tháng 03/2015, nhân viên này xin được chấm dứt hợp đồng và công ty đã đồng ý. Cho em được hỏi

– Thời gian công tác của Ông A tại Chi nhánh Đaklak là từ năm
1997.

– Thời gian công tác của Ông A tại Chi nhánh Đà Nẵng là từ ngày
01/9/2014 đến 28/03/2015.

Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm trả tiền trợ cấp thôi việc cho
Ông A. Trong thời gian chờ đợi sự tư vấn của Quý Anh (Chị). Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời câu hỏi:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn
đến V-Law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, ông A đã có thời hạn công tác tại
cả hai chi nhánh là 17 năm 6 tháng. Trong trường hợp công ty bạn không đóng bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động thì thời gian để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động sẽ là 17
năm 6 tháng. Do đó, theo quy định của pháp luật tại Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH thì trong trường
hợp tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ thì được làm tròn.
Trong trường hợp của ông A sẽ được làm tròn là 1 năm. Tức thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi
việc là 18 năm. Theo quy định của pháp luật lao động về trợ cấp thôi việc, công ty bạn sẽ có trách
nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của
Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền
lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực
tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo
quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ
cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân
theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây