Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn

0
1244

Nội dung câu hỏi:

Luật sư tư vấn về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn và trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động của người sử dụng lao động.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn V-law. Đối với trường hợp của bạn tôi xin tư vấn như sau:

Trường hợp 1: Công ty e có 1 chị ký hợp đồng có thời hạn lần 2 là 1 năm (từ ngày
30/9/2014 đến hết ngày 29/9/2015). Trong khoảng thời gian này, chị ấy lại nghỉ thai sản (từ
1/4/2015 đến hết 30/9/2015). Hết thời hạn hợp đồng trên, Công ty không còn muốn ký HĐ với chị ấy
nữa thì Cty có phải làm thông báo chấm dứt hợp đồng không? Nếu làm thông báo thì phải thông báo
trước đó mấy ngày và thông báo gửi cho chị ấy trong thời gian vẫn đang nghỉ chế độ thai sản thì có
vi phạm luật không?

Căn cứ theo khoản 1 điều 36 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì có trường hợp :

” Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật
này.”

Căn cứ khoản 1 điều 47 Luật Lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt
hợp đồng lao động  có quy định:

Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động
phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao
động.”

Như vậy theo quy định này thì công ti bạn trước ngày chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày
phải thông báo đến người lao động và việc gửi thông báo gửi cho người lao động trong thời gian vẫn
đang nghỉ chế độ thai sản là không vi phạm luật.

Trường hợp 2: Có 1 chị mới vào Công ty e làm được 3 tháng và đã tham gia đóng
BHXH nhưng đến tháng 6 chị ấy phải đi chữa bệnh  (không có giấy xác nhận của bệnh viện) và xin
nghỉ không hưởng lương 18 ngày. Công ty đồng ý giải quyết cho chị ấy nghỉ không hưởng lương và vẫn
đóng BH cho chị ấy. Nhưng sau đó Cty muốn yêu cầu chị ấy hoàn trả lại số tiền BH mà cty đã đóng có
được không ạ? Quy định pháp luật thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 điều 85 Luật bảo hiểm xã hội có quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong
tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã
hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Theo khoản 4 điều 86 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

” Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định
tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.”

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên và xét trên tình huống của bạn đưa ra thì cả công ti và
cả người lao động này theo đúng quy định của pháp luật đều không phải đóng bảo hiểm xã hội trong
tháng mà người lao động xin nghỉ không lương . Vì vậy không có cơ sở để công ti bạn đòi lại khoản
tiền mà công ti đã đóng cho Người lao động. Việc người lao động có trả lại khoản tiền mà công ti đã
đóng phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao
động có thời hạn
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây