Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

0
1303

Nội dung câu hỏi:

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động đối với các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố thuộc Trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của HĐTT.

Hiện nay tranh chấp lao động dẫn đến tình trạng khởi kiện lao động
tương đối phổ biến – Lý do là người lao động, người sử dụng lao động chưa cập nhật hoặc được phổ
biến kiến thức pháp luật về Lao động đầy đủ, dẫn đến tình trạng mơ hồ, chưa rõ quy định pháp luật
về lao động, tiền lương…và các quy phạm liên quan trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng lao
động.

Quy trình thực hiện giải quyết tranh chấp lao động của chúng tôi như sau:

I. Các tranh chấp lao động cá nhân gồm:

+ Các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử
dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao
động khác; về thực hiện hợp đồng lao động, và trong quá trình học nghề mà Hội đồng hòa giải lao
động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện, quận hòa giải không thành
hoặc Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn
quy định.

+ Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về
trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng
lao động.

+ Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao
động.

+ Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người
sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã
hội.

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh
nghiệp xuất khẩu lao động.

II. Hồ sơ cần thiết trong vụ án lao động:

– Đơn khởi kiện (có thể dùng theo mẫu sau): mau-don-khoi-kien.doc

– Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính).

– Hợp đồng lao động.

– Quyết định chấm dứt HĐ lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo
cho nghỉ việc;

– Quyết định, biên bản hòa giải của hòa giải viên lao động của cơ
quan lao động cấp quận, huyện của Hội đồng hòa giải cấp cơ sở hoặc của hội đồng trọng tài lao động
thành phố đối với những trường hợp tranh chấp lao động tập thể;

– Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu
có);

– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản
sao).

– Nếu người sử dụng lao động khởi kiện thì phải nộp thêm các giấy tờ
về tư cách pháp lý như: giấy phép đầu tư, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh
doanh, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, giấy ủy quyền nếu người đại
diện theo pháp luật không tham gia vụ kiện. Biên bản các cuộc họp xét kỷ luật nếu có;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là văn bản, tài liệu tiếng nước ngoài
đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản
gốc. Các văn bản tài liệu khác nếu nộp bản sao thì phải được xác nhận sao y bản chính.

III. Lệ phí:

1/ Án phí Lao động bao gồm án lao động sơ thẩm, án phí lao động phúc
thẩm.

2/ Mức án phí lao động sơ thẩm đối với các vụ án lao động không có
giá ngạch là 300.000 đồng.

3/ Mức án phí lao động sơ thẩm đối với các vụ án lao động có giá
ngạch được quy định như sau:

Giá trị tranh chấp lao động        Mức
án phí

Từ 4.000.000 đồng trở xuống.   300.000 đồng

Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.
3% của trị giá tranh chấp, nhưng không dưới 200.000 đồng.

Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng.
12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh
chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

Từ trên 2.000.000.000 đồng .    44.000.000 đồng + 0,1% của
phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

IV. Thời gian giải quyết:

Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 2 đến 4 tháng

Thời hạn mở phiên tòa từ 1 đến 2 tháng.

Dịch vụ luật sư Luật Việt cung cấp trong lĩnh vực dân
sự:

1. Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp
về dân sự bao gồm:

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; Tranh chấp về thừa kế tài sản; Tranh
chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất; Tranh chấp về quốc tịch; Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí và các tranh
chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Luật sư tư vấn và thực hiện các yêu cầu về
dân sự gồm
:

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi
dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi
cư trú và quản lý tài sản của người đó; Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người
mất tích; Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; Yêu cầu công nhận
hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài và
Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây
để được tư vấn, hỗ trợ–  Hotline: 1900.6198

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây