Trường hợp người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo

0
1169

Việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp sau

Bộ luật lao động năm 2012 tại khoản 3 Điều 43 quy định
“Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi
thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định Điều 62 Bộ luật này”
.

Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động quy định thì người lao
động và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề thoả thuận về việc người sử dụng lao
động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm
việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi
có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật
liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở
nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước
ngoài.

Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp hai bên không ký kết hợp đồng đào
tạo hoặc việc cam kết đào tạo ký kết cùng với hợp đồng lao động thì căn cứ tại Điều 37 khoản 3 Bộ
luật lao động  quy định:Người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động không xác định thời hạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người
sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày…”.

Như vậy, theo các quy định pháp luật nêu trên, có nghĩa
rằng, người lao động có ký cam kết với người sử dụng lao động về việc phải làm việc cho người sử
dụng lao động một thời gian sau khi được đào tạo và phải bồi thường chi phí đào tạo khi vi phạm cam
kết này hay không cũng không có ý nghĩa gì khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không
xác định thời hạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động chỉ cần báo trước với người sử dụng lao động 45
ngày.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây