Trường hợp người lao động không ký tên vào biên bản xử lý kỷ luật

0
1653
Trường hợp người lao động không ký tên vào
biên bản xử lý kỷ luật. Trình tự xử lý kỷ luật sa thải người lao động theo quy định hiện
hành.


Kỷ luật lao động là
những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội
quy lao động. Việc người lao động vi phạm quy định về nội quy lao động là căn cứ để xử lý kỷ luật
lao động.

Căn cứ vào Điều 123 Bộ luật lao động 2012 thì nguyên
tắc xử lý kỷ luật như sau:

“- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi
của người lao động;

– Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể
lao động tại cơ sở;

– Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào
chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham
gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

– Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành
biên bản.”

Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao
động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Khi một người lao động đồng thời có
nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với
hành vi vi phạm nặng nhất.
Không được xử lý kỷ luật lao
động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

“+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý
của người sử dụng lao động;

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam;

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều
tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật
này;

+ Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản, người lao động
nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

+ Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao
động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận
thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Theo nguyên tắc trên, người sử dụng lao động muốn xử
lý kỷ luật của người lao động thì người lao động phải chứng minh được người lao động có lỗi trong
việc vi phạm đó và phải thực hiện đúng thủ tục để xử lý kỷ luật đối với người lao động. Thủ
tục xử lý kỷ luật người lao động theo Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như
sau:

“+ Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản
về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp
hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc
người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi
tiến hành cuộc họp.

+ Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi
có mặt đầy đủ các thành phần tham dự trong thông báo trên. Trường hợp người sử dụng lao động
đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử
dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong
thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động
2012.

+ Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập
thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải
có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp và người lập biên bản. Trường hợp một
trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý
do.

+ Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao
động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người
được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức
khiển trách.

+ Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban
hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ
luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động 2012, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được
gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.”

Do đó, trong trường hợp người lao động không ký tên
vào biên bản thì người sử dụng lao động vẫn có thể xử lý kỷ luật đối với người lao động. Cho dù chữ
ký của người lao động là chữ ký bắt buộc và chứng minh sự có mặt của người lao động. Tuy nhiên, vì
một số lý do, người lao động không ký tên vào biên bản xử lý kỷ luật thì vẫn có căn cứ chứng minh
sự có mặt của người lao động. Đó là sự chứng minh của những người khác có mặt tại phiên họp.
Lúc này, trong biên bản xử lý kỷ luật người sử dụng lao động phải ghi rõ lý do người lao
động không ký tên vào biên bản và ra quyết định xử lý kỷ luật như bình
thường.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây