Trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động

0
1079

Nội dung câu hỏi

Thưa luật sư đến tháng 10 năm 2016 tôi mới đủ 50 tuổi, tôi đã đóng bảo hiểm được 21,7 năm. Đã giám định suy giảm khả năng lao động 62%.Tuy nhiên theo như luật mới từ 1/1/2016 áp dụng, vậy trường hợp của tôi nếu muốn được nghỉ hưu sớm thì được giải quyết thế nào.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã  tin tưởng và gửi câu hỏi đến V-law, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định  như sau:

” Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi
nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với
người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động
từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y
tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương
hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản
2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc
danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Theo thông tin mà bác đưa ra thì bác đã đóng bảo hiểm 20,7 năm và suy giảm khả năng lao động 62%.
Do vậy theo quy định tại khoản 1 điều luật nêu trên thì:

Nếu là lao động nữ thì bác đã đủ điều kiện để nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động và mức lương
hưu hằng tháng quy định tại khoản 3 điều 56 như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu
hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15
năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức
tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy
định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã
hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như
sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm
2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm
2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này
được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2

Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%…”

Trong trường hợp đối với lao động nam thì luật quy định là 51 tuổi trở lên và suy giảm khả năng lao
động là 61% do đó trong trường hợp này vẫn chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu. Tuy nhiên luật bảo hiểm
năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54
và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật
này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”

Do vậy nếu bác chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 55 thì bác có thể nghỉ việc
và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến đến khi đủ điều kiện để hưởng BHXH hưu trí theo quy
định của pháp luật. lúc đó mức hưởng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được tính theo quy định tại Điều 55
Luật BHXH.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm
khả năng lao động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng
liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây