Trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc của ngưởi sử dụng lao động

0
1592

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi thành lập từ năm 1975 có 3 xí nghiệp và 2 chi nhánh

(chi nhánh A, chi nhánh B) trực thuộc. Năm 2007 chuyển chi nhánh A thành Công ty cổ phần. Năm 2009
chuyển chi nhánh B thành công ty cổ phần. Hiện nay Công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ,
công ty con (có 5 đơn vị trực thuộc Công ty mẹ và 2 công ty cổ phần là Cty CP A và Cty CP B).

Khi cổ phần chi nhánh A và B thì toàn bộ số lao động làm việc tại chi nhánh A và B được Công ty
chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần. (Tại thời điểm này công ty
chưa thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động). Đến nay người lao động (có thời gian
công tác từ 1998-2015) của Công ty cổ phần A chấm dứt hợp đồng lao động.

Vậy cho Tôi hỏi trợ cấp thôi việc cho thời gian người lao động làm việc cho Công ty mẹ ( từ năm
1998 đến 2007) thì do Công ty nào thanh toán (Công ty mẹ hay Công ty cổ phần A)? Xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến V-Law, trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 về trợ cấp mất việc làm thì:

1.Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1,2,3,5,6,7,9 và 10 Điều 36 của
Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền
lương

Do đó, khi Công ty mẹ chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vào năm 2007 thì Công ty mẹ có
trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Công ty mẹ sẽ là Công ty trả trợ cấp thôi
việc cho người lao động làm việc trong khoảng thời gian 1998 -2007.

Về thời gian làm việc và tiền lương để tính trợ cấp thôi việc được quy định tại Khoản 2, và Khoản 3
Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012:

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc
thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp
theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả
trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06
tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc
của ngưởi sử dụng lao động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn
vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây