Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi có NLĐ bị tai nạn lao động thế nào?

0
1156

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

XIN CHÀO LUẬT SƯ!Tôi làm nhân viên cho một công ty điện. Tôi đã ký hợp đồng chính thức được 2 tháng và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Trong lúc làm việc (buộc thùng hàng cho công ty) không may tôi bị sợi dây bắn vào mắt làm vỡ kính và bị xước giác mạc.

Tôi đã đi khám tư và mất khoản phí thuốc men (250 nghìn đồng) và
làm lại 1 tròng kính là (60 nghìn đồng).Vậy khoản tiền đó công ty có trách nhiệm chi trả hay
không?XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

Trả lời tư vấn: 

Chào bạn! Cảm ơn
bạnđã
tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến
V_Law
, Đối với yêu cầu hỗ trợ của

bạn
chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn, bạn
bị tai nạn tại nơi làm việc nên được xác định là tai nạn lao động. Khi người lao động bị tai nạn
lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại ĐIều 38 Luật an toàn
vệ sinh lao động 2015 như sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao
động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động
hoặc bệnh nghề nghiệp;

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều
trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không
nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối
với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới
thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y
khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không
tham gia bảo hiểm y tế;

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trongthời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không
hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề
nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến
10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả
năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm
khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp;

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của
chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm
khả năng lao động tương ứng;

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng,
phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám
định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công
bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội
đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều
trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này;

10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường,
trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được
quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các
khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Khi bị tai bạn, đơn vị
sử dụng lao động của bạn phải lập biên bản hoặc hiện trường tai nạn lao động, khi điều trị tại cơ
sở khám chưa bệnh, bạn cần có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc điều trị tai nạn lao động.
Khi có đầy đủ giấy tờ trên, bạn có thể yêu cầu công ty thanh toán lại chi phí thuốc men cho bạn.
Kính không thuộc các chi phí thuốc men nên công ty không có nghĩa vụ phải thanh toán phần
này.

 

Bạn tham khảo để giải
quyết vướng mắc của mình, nếu còn chưa rõ hoặc cần hộ trợ, tư vấn thêm bạn vui lòng

liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến qua điện
thoại, bằng cách
 Gọi
1900.6198
 để được giải đáp:

Trân trọng.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây