Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết được quy định thế nào?

0
254

Quy định về tiền lương

Tại Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012, tiền lương được quy định là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng nhưng không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng.

sử dụng lao động
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết được quy định thế nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương thì: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

Như vậy, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau:

Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương ít nhất sẽ là:

300%A   +   30%A   +   [ 20% x (300%A) ]    =   390%A

Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có lương theo quy định.

Nội dung về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây