Quy định về sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động

0
1329
Quy định về sửa đổi bổ sung hợp đồng lao
động. Hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Thủ tục và cách thức thực
hiện.Theo Điều 35 của Bộ Luật lao động thì Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được quy
định như sau:

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu
sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm
việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung
hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng
lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung
nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao
kết.

Điều 35 về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã quy định về thủ tục, cách
thức thực hiện và hậu quả pháp lý. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động là quyền của người sử dụng
lao động và người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.

Về thủ tục và cách thức thực hiện

Theo như quy định trên cho thấy: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao
động, người sử dụng lao động hay người lao động đều có quyền đề xuất việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ
nội dung nào của hợp đồng lao động. Bên nào có yêu cầu phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3
ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bên kia nghiên cứu và chuẩn bị cho việc đàm
phán thương lượng về những nội dung yêu cầu đó.

Trường hợp hai bên thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
thì sẽ được thực hiện bằng một phụ lục hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới để thay thế. Trên
thực tế, thường các bên sẽ sử dụng phụ lục hợp đồng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung một hoặc một
số điều khoản nhất định của hợp đồng lao động đang thực hiện mà không ảnh hưởng tới các điều khoản
khác. Trường hợp có sự thay đổi căn bản nội dung của hợp đồng hai bên sẽ ký hợp đồng lao động mới
để thay thế.

Về hậu quả pháp lý

Hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cần được xem xét
ở hai trường hợp sau:

-Trường hợp hai bên thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng
lao động thì hai bên sẽ thực hiện theo các thảo thuận đã đạt được ghi trong phụ lục hoặc theo theo
hợp đồng lao động mới. Yêu cầu đặt ra là những thỏa thuận này không được trái pháp luật, đạo đức xã
hội và thỏa ước lao động tập thể hợp pháp. Trường hợp kết quả thỏa thuận của các bên có nội dung
trái pháp luật , đạo đức xã hội và thỏa ước lao động tập thể hợp pháp thì nội dung này không có
hiệu lực thi hành.

-Trường hợp hai bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao
động thì hai bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao
kết.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây