Nội dung của nội quy lao động

0
1110
Nội dung của nội quy lao động được xác lập
dựa trên cơ sở gì? Yêu cầu những nội dung chủ yếu như thế nào?


Nội dung
của nội quy lao động được xác lập dựa trên ý chí của người sử dụng lao động, tuy nhiên cần có sự
tham khảo ý kiến của người lao động, ban chấp hành công đoàn và phải có những nội cơ bản, chủ yếu
theo quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi

Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong
01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm
thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ;
nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng
lương.

Thứ hai: Trật tự tại nơi làm
việc

Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc;
văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường
hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức
khỏe của mình).

Thứ ba: An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi
làm việc

Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao
động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn
lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử
trùng tại nơi làm việc.

Thứ tư: Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh
doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động

Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh
doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Thứ năm: Các hành vi vi phạm kỷ luật
lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các
hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt
hại.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây