Nhiều thiệt thòi cho người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2021

0
688

Một trong những căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho người lao động là lương cơ sở. Vậy, quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2021 khi không tăng lương cơ sở thế nào?

chấm dứt hợp đồng
    Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, chính thức chốt không tăng lương cơ sở. Cụ thể, vẫn giữ ở mức cũ là 1,49 triệu đồng/tháng. Vì lương cơ sở không tăng nên một số khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2021 vẫn sẽ giữ nguyên như năm 2020, mà không tăng như thông lệ.

Trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con

Vậy, năm 2021 lương cơ sở không tăng nên mức trợ cấp được nhận = 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng.

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ Điều 29, 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản 06 tháng, trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05-10 ngày. Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do đó, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe = 1,49 triệu đồng x 30%= 447.000 đồng/ngày.

Mức trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng

Căn cứ khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội

Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Vì mức lương cơ sở không tăng nên mức lương hưu thấp nhất được nhận bằng 1,49 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp mai táng

Căn cứ Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Người đang đóng Bảo hiểm xã hội, đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, người chết do tai nạn lao động, người đang hưởng lương hưu… khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở nên mức hưởng = 1,49 triệu đồng x 10 = 14,9 triệu đồng.

Trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó:

(i) Với mỗi thân nhân = 50% x 1,49 triệu đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng.

(ii) Với thân nhân không có người nuôi dưỡng trực tiếp = 70% x 1,49 triệu đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05-10 ngày trong một năm.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do lương cơ sở năm 2021 giữ nguyên nên trợ cấp được nhận như năm 2020 là 447.000 đồng/ngày.

Trợ cấp khi bị suy giảm khả năng lao động

Căn cứ Điều 48, 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Trợ cấp một lần khi bị suy giảm từ 5%-30%

Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở:

5 x 1,49 triệu đồng = 7,45 triệu đồng.

Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở:

0,5 x 1,49 triệu đồng = 745.000 đồng.

Trợ cấp hàng tháng khi bị suy giảm từ 31% trở lên

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp nếu suy giảm 31% khả năng lao động = 30% x 1,49 triệu đồng/tháng = 447.000 đồng/tháng.

Sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 2% x 1,49 triệu đồng/tháng = 29.800 đồng/tháng.

Trợ cấp phục vụ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt…

Căn cứ Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Mức trợ cấp được hưởng như người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên nêu trên. Ngoài ra, hàng tháng được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Căn cứ Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật được hưởng trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, mức trợ cấp được hưởng là 447.000 đồng/ngày.

Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Thân nhân Người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng Người lao động bị chết.

Mức trợ cấp = 36 x 1,49 triệu đồng = 53,64 triệu đồng.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây