Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

0
1338
Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh
nghiệp. Ký kết thỏa ước lao động tập thể như thế nào?


 

Tóm tắt câu hỏi:

Xin Luật sư cho biết: Việc ủy quyền ký kết Thỏa ước Lao động tập thể của Chủ
tịch Hội đồng quản trị công ty cho Giám đốc Công ty có được không và GIám đốc Công ty có quyền
ủy quyền lại không ạ. Xin cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại Điều 73 Bộ luật lao động 2012 có quy định về thỏa ước lao động tập thể
như sau:

“Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động
và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng
tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp,
thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy
định.

2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của
pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp
luật.”

Tại Điều 74 Bộ luật lao động 2012 có quy định về việc ký kết thỏa ước lao
động tập thể như sau:

Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập
thể

1. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể
lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.”

Tại Điều 18 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 1 Điều 74 Bộ luật lao
động 2012 có quy định như sau:

“Điều 18. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh
nghiệp 

1. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 83
của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;

b) Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định
tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng
lao động theo hợp đồng lao động. 

2. Trường hợp người ký kết thỏa ước lao động tập thể quy định tại Khoản
1 Điều này không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho
người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho
người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể.”

Đối với thắc mắc của bạn thì căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định
05/2015/NĐ-CP thì nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ
phần thì Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là người đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể của doanh
nghiệp. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy
quyền hợp pháp bằng văn bản cho Giám đốc công ty. Giám đốc công ty là người ký thỏa ước lao động
tập thể doanh nghiệp và Giám đốc công ty không được ủy quyền lại cho người khác.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây