Mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng nhất năm 2021

0
996

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên lập ra nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động. Chúng tôi xin cung cấp tới bạn đọc các mẫu phụ lục hợp đồng lao động đơn giản, thông dụng nhất hiện nay.

làm giả hồ sơ
         Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng nhất năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (bà):……………… Chức vụ:…………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………..

Cấp ngày:……………………………. Nơi cấp: ……………………………………………..

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): ………………………………… Quốc tịch: ……………………………………..

Ngày sinh: ……………………………. Giới tính: ………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): …………………………. Tại: ……………………………………

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ví dụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2021

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 188/PLHĐLĐ-ABC

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần ABC, số 1 đường X, quận Y, thành phố Z.

Chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ: Số 1 đường A, quận C, thành phố H

Điện thoại: 024.1234.1xx Fax: 024.1234.1xx

Mã số thuế: 010xxxxxx

Số tài khoản: 139832xxx tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Đại diện bởi Ông (bà): Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 00127…………………

Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): Lê Thị Thanh T Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ……………….. Giới tính: Nữ

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 0011950058xx

Cấp ngày: ………….. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Xóm S, Xã V, Huyện T, Thành phố H

Căn cứ Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC như sau:

– Tăng mức lương chính thức: Mức lương mới: 8.500.000 đồng/tháng.

– Bổ sung thêm phụ cấp đi lại và điện thoại: 500.000 đồng/tháng.

2. Thời gian thực hiện:

Những nội dung thay đổi nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/5/2021.

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020, được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

A

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

B

Lê Thị Thanh T

 

Như vậy, Bộ luật lao động năm 2019 đã có sửa đổi cơ bản quan trọng về phụ lục hợp đồng so với quy định tại bộ luật lao động cũ năm 2012. Mọi người cần đặc biệt lưu ý những sửa đổi này để hạn chế những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và thuận lợi trong quản lý nhân sự. Hy vọng, bài viết sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn!

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây