Mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc mới chuẩn nhất năm 2019

0
1300
Mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử
việc mới chuẩn nhất năm 2019. Tải về mẫu hợp đồng thử việc và hướng dẫn chi tiết soạn thảo hợp đồng
lao động thử việc mới nhất 2019.

Hợp đồng lao động thử việc là gì? Bản chất của hợp đồng lao động thử việc thực chất là 01 hợp
đồng lao động ngắn hạn. Ở đó, người lao động có quyền được làm việc và đánh giá môi trường lao động
của mình, người sử dụng lao động có quyền đánh giá người lao động mà mình vừa tuyển. Cả hai bên đều
có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc ngay lập tức nếu cảm thấy không phù hợp. Đấy cũng
chính là ý nghĩa của chữ “thử việc”.

 

Luật sư tư vấn các quy định về thử việc, lao động thử việc,
hợp đồng lao động thử việc: 1900.6198

Trước khi giao kết hợp đồng lao động
chính thức, người sử dụng lao động có quyền thử việc đối với người lao động để đánh giá khả năng
của người lao động từ đó quyết định có giao kết hợp đồng lao động chính thức với người lao động hay
không? Khi thử việc, hai bên sẽ ký kết hợp đồng thử việc.

Dưới đây, V-Lawdươ cung cấp
cho các bạn mẫu hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng thử việc mới nhất và các lưu ý khi giao kết
hợp đồng thử việc.

– Ấn vào liên kết sau để tải
mẫu hợp đồng thử việc: Tải về hợp đồng thử việc

– Để được tư vấn – hướng dẫn
cách soạn thảo mẫu hợp đồng thử việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:
1900.6198

LOGO CÔNG
TY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-
  ………………….,
ngày…….tháng…….năm…….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Số: ………../HĐTV

Hôm nay,
ngày……..tháng……năm………, Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/
Bà:………………………………………………………………………………………………………………..

Chức
vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện
cho:…………………………………………………………………………………………………………

Địa
chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN
B:

Ông/
Bà:………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh
ngày:……………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú
tại:………………………………………………………………………………………….

Mang CMND
số:……………………………………………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và
cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội
dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng
thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm
…….

Tại địa
điểm:………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh chuyên
môn:………………………………………………………………………………………..

Chức
vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng
chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và
uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác
trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu
kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của
Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm
việc

– Thời giờ làm việc: Từ
thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng
cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao
động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các
quyền lợi của người lao động

Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm
việc: ……………………………………………………………………………….. ;

– Mức lương thử
việc:……………………………………………………………………………………………. ;

– Phụ
cấp: …………………………………………………………………………………………………………….. ;

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần
vào ngày …… hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ
Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của
Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải
hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc
khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa
đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí
đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng
15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động
không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử
việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế
độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã
cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Nộp bản sao văn bằng, chứng
chỉ có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc
này;

– Chấp hành nội quy lao động, an
toàn lao động, kỷ luật lao động

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng
của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng
và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông
tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh,
làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho
bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn
bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp
luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và
quyền hạn của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện
đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời
hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;

– Bảo quản bản sao văn bằng,
chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng
chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng
thử việc này.

Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn
thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử
việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công
ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp
đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường
hợp sau:

– Trường hợp hết hạn hợp đồng:
Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước
thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng
trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các
điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi
hành

– Những vấn đề về lao động không ghi
trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật
lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập
thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm
….

Hợp đồng làm
tại:……………………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

*  Hợp đồng thử việc cần đảm bảo các nội dung cơ
bản sau:

– Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc của người đại
diện hợp pháp;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số
chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng thử việc;

– Thời gian thử việc;

* Lưu ý thời gian thử việc như
sau:

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình
độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với có chức danh nghề cần trình độ
chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp
vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc
khác”

* Tiền lương trong thời gian thử
việc:

– Do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của
công việc đó.

– Tư vấn luật lao động miễn phí 24/7
qua tổng đài 1900.6198;

– Tư vấn pháp luật lao động qua tổng
đài về hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng thử việc;

– Tư vấn về các lưu ý trong hợp đồng
lao động thử việc, hợp đồng thử việc;

– Soạn hợp đồng lao động thử việc,
hợp đồng thử việc;

– Luật sư giải quyết tranh chấp phát
sinh liên quan đến hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng thử việc;

Lưu ý: Biểu mẫu bạn đang tham khảo có thể đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng biểu mẫu mới tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn – hỗ
trợ, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết – khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư vui lòng liên
hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm
kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin về các dịch
vụ luật sư của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây