Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

0
3123

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể  theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản. Vậy quy định pháp luật mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau: 

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động là gì?
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quy định về lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Đối với mỗi doanh nghiệp, nội quy lao động được xem là hành lang pháp lý riêng giúp doanh nghiệp duy trì nề nếp trật tự, ổn định sản xuất kinh doanh.

Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về nội quy lao động như sau:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Trật tự tại nơi làm việc;

An toàn, vệ sinh lao động;

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

Trách nhiệm vật chất;

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về lĩnh vực lao động hãy tham khảo: Luật lao đông việt nam

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể 

Đơn vị chủ quản:……………………..

Đơn vị:………………………………..

Địa chỉ: ………………………………

Điện thoại:……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày………tháng………năm………

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa
ước lao động tập thể

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: …………người.

2. Phương thức lấy ý kiến:

– Lấy ý kiến toàn thể CNVC và lao động thông qua chữ ký

– Lấy ý kiến toàn thể CNVC và lao động thông qua biểu quyết

3. Số lượng người được lấy ý kiến:

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung TƯLĐTT của doanh nghiệp:….. người.

Tỷ lệ tán thành:…………%

5. Số người không tán thành nội dung TƯLĐTT :….. người.

Tỷ lệ không tán thành:…….%.

6. Những điều khoản không tán thành: …………………………………………………………………………

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH Công đoàn

(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản

(Họ và tên, chức danh)

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây