Mẫu báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

0
787

Mẫu báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động (phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

(Báo cáo
qu
ý……năm……)

Kính gửi: – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng (tên ngân
hàng):…………………………………………………………………………

Địa
chỉ:………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………….Số
Fax:…………………………………………..

Tên doanh nghiệp (Chủ tài
khoản)
Số tiền ký
quỹ
Doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao
động:
1.
2.
Tổng số
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp các chi
nhánh ngân hàng thương mại có nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động thì cũng phải lập
và gửi báo cáo này cho ngân hàng thương mại (Trụ sở chính) để tổng hợp và gửi báo cáo cho Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

———————————
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc
tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ
pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp:
Tổng đài luật sư trực tuyến
1900.6198.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây