Lao động nữ kết hôn có được chấm dứt hợp đồng lao động không?

0
1222

Hợp đồng lao động giữa tôi với Công ty X có điều khoản ghi: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”.

Câu hỏi tư vấn:

Sau khi làm việc được 2 năm, tôi kết hôn với anh M, Giám đốc Công ty X đã ra
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vì tôi đã vi phạm các điều khoản được cam kết trong
hợp đồng lao động. Theo luật sư, việc Giám đốc Công ty X ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
đối với tôi là đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến V-Law, với câu hỏi của bạn chúng
tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định
tại điều 15 bộ luật lao động 2012 thì:

“Hợp đồng
lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương,
điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”

Bản chất của hợp
đồng là “sự thỏa thuận”, tức các bên trong hợp đồng lao động có quyền tự do thỏa thuận
với nhau về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tuy nhiên sự thỏa thuận
này không được trái với điều cấm của pháp luật và những chuẩn
mực đã được xã hội thừa nhận rộng rãi.

Như vậy, với
trường hợp của bạn, trước hết thấy rằng điều khoản ghi “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu
làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”
đã được bạn và phía công ty X thỏa
thuận với nhau ( bởi theo như bạn trình bày thì đến thời điểm kết hôn với anh M, bạn đã làm công ty
được 2 năm, bạn làm việc cho công ty đến thời điểm này thì tức là bạn đã đồng ý với điều khoản mà
công ty X đưa ra), mặt khác, điều khoản này cũng không hạn chế quyền kết hôn và sinh con của
bạn vì khi giao kết hợp đồng khi không đồng ý với điều khoản này bạn có thể ký hoặc không ký hợp
đồng với công ty X, công ty X không ép buộc bạn phải giao kết hợp đồng với công ty và trong quy
định của pháp luật cũng không cấm những nội dung thỏa thuận này.

Theo quy định
tại khoản 1 Điều 38 bộ luật lao động 2012 thì người sử dung lao động chỉ được đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

“a) Người
lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao
động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động
không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng
lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng
lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao
động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe
của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao
động;

c) Do thiên
tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao
động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm
việc;

d) Người lao
động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật
này”

Đồng thời theo
điều 426 bộ luật dân sự 2005:

1. Một bên
có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy
định.

2. Bên đơn
phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng,
nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp
đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông
báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền
yêu cầu bên kia thanh toán.

4. Bên có
lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại”.

Do bạn và công
ty X đã có sự thỏa thuận, nhất trí về điều khoản trên nên việc bạn kết hôn với anh M sau khi làm
việc được 2 năm là vi phạm điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Do vậy, để đánh
giá quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty X với bạn là đúng hay
sai thì chúng tôi chia thành hai trường hợp như sau:

+Nếu bạn và công
ty X có thỏa thuận về việc vi phạm điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng là căn cứ để bên
kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì việc công ty X ra quyết định chấm dứt hợp đồng
lao động với bạn là đúng quy định của pháp luật.

+Nếu bạn và công
ty X không thỏa thuận về việc vi phạm điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng là căn cứ
để bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì việc công ty X ra quyết định chấm dứt hợp
đồng lao động với bạn là sai quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Lao động nữ kết hôn có được chấm
dứt hợp đồng lao động không?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây