Giám đốc có được ủy quyền tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

0
1272

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư, Trong mẫu Thư mời họp có ghi Thành phần tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động là Giám đốc công ty. Tuy nhiên trên thực tế tại công ty tôi Giám đốc thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Như vậy Giám đốc có được ủy quyền cho người khác họp thay, ví dụ cho Trưởng phòng NS được không? Có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về điều này không? Xin cảm ơn và chúc sức khỏe!

Trả lời tư vấn: 

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến V-law. Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, quy định pháp luật không hạn chế ủy quyền cho người khác nên đơn vị của bạn trong cuộc họp xử lý kỷ luật giám đốc vẫn có quyền được ủy quyền cho người khác tham dự; trong đó nội dung ủy quyền phải ghi rõ phạm vi, công việc là tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: (Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6198)

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây