Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích qua Hội đồng trọng tài lao động

0
1043
Rate this post
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là
tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới
so với quy định của pháp luật về lao động.

Tranh chấp  lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc
tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao
động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong
quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Khi có tranh chấp lao động
tập thể về lợi ích các bên tranh chấp có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp này.
sau khi hòa giải tại hòa giải viên lao động không thành hoặc một trong các bên không chịu hòa giải,
hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện đúng cam kết trong văn bản hòa giải thì các bên tranh
chấp có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.Trình tự, thủ tục giải quyết tranh
chấp lao động tập thể về lợi ích qua Hội đồng trọng tài được quy định tại Luật lao động như
sau:

– Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
của Hội đồng trọng tài lao động

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn
yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải.

2. Tại phiên họp của Hội đồng trọng tài lao động phải có đại
diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp.

Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự
thương lượng, trường hợp hai bên không thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra
phương án để hai bên xem xét.

 

Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận
phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành đồng thời ra quyết
định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên tranh
chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội
đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký
Hội đồng trọng tài lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành
phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên
bản.

3. Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao
động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì
tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa
giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình
công.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây