Độ tuổi được tham gia quan hệ lao động?

0
1949

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về độ tuổi được giao kết hợp đồng lao động và nghĩa vụ trong việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về độ tuổi được tham gia
quan hệ lao động và nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể:

– Thứ nhất, về độ tuổi lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có
khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành
của người sử dụng lao động.

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật trên người từ đủ 15 tuổi
trở lên được tham gia quan hệ lao động với đơn vị người sử dụng lao động để thực hiện công
việc và được trả lương theo kết quả hoàn thành công việc.

Thứ hai, nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động.

Điều 18 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng
lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi,
thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người
lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời
hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao
kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với
từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo
danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người
lao động.

Đồng thời, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP:

Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là
người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18
tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và
có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền
hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao
động.

Theo đó, khi người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động
chưa thành niên thì việc xác định người giao kết hợp đồng bên phía người lao động được
quy định như sau:

+ Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18
tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

+ Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự
đồng ý của người dưới 15 tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về “Độ tuổi
được tham gia quan hệ lao động”
. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thì bạn vui lòng liên
hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006169

để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây