Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động theo quy định của Luật BHXH 2014

0
1142

Tôi làm việc ở một Công ty in báo đã được 35 năm. Hầu hết làm ca 3, tiếng ồn máy in nay đã 55 tuổi, tôi bị bệnh cao huyết áp đã lâu. Nhiều đêm rất mệt. Nay tôi muốn nghỉ hưu sớm thì có được không? Công ty có thể cho tôi nghỉ được không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-Law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi
nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với
người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động
từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y
tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương
hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản
2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc
danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Theo quy định trên thì để được nghỉ hưu trước tuổi bác phải đáp ứng điều kiện về tuổi, số năm đã
đóng bảo hiểm xã hội và mức độ suy giảm khả năng lao động.

Do thông tin cung cấp không đầy đủ, nên chưa thể xác định công việc cụ thể bác làm là gì và có
thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không.

Bác đã làm việc được 35 năm nên đã đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu bác đáp ứng về
mức độ suy giảm khả năng lao động theo quy định trên thì bác đủ điều kiện nghỉ hưu do suy giảm khả
năng lao động và công ty sẽ cho bác nghỉ việc.

Bác cần gửi hồ sơ yêu cầu giám định tới Hội đồng giám định y khoa các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.

Hồ sơ giám định gồm:

+) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu.

+) Giấy đề nghị giám định theo mẫu.

+) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu.

Nếu kết quả giám định cho thấy mức độ suy giảm khả năng lao động của bác đáp ứng quy định tại Điều
55 Luật BHXH 2014 thì bác đủ điều kiện về hưu trước tuổi và công ty sẽ cho bác nghỉ việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả
năng lao động theo quy định của Luật BHXH 2014
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ
trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực
tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây