Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động?

0
1305

Câu hỏi tư vấn:

Công ty tôi khi làm đơn xin thôi việc (chấm dứt HĐLĐ), nếu chủ sử dụng lao động ký đồng ý cho thôi việc ngay và người lao động nghỉ ngay thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Công ty tôi khi làm đơn xin thôi việc (chấm dứt HĐLĐ), nếu chủ sử
dụng lao động ký đồng ý cho thôi việc ngay và người lao động nghỉ ngay thì không được hưởng
trợ cấp thôi việc. Nếu làm đủ 45 ngày kể từ ngày làm đơn thì mới được hưởng trợ cấp thôi việc,
tôi nghĩ khi người sử dụng lao động ký đồng ý ký đơn xin nghỉ việc thì coi như chấm dứt HĐLĐ hợp
pháp theo khoản 3 Điều 36 của Bộ luật lao động thì tại sao không được hưởng trợ cấp thôi
việc? Xin cho tôi hỏi thêm thời gian chờ 45 ngày để đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được tính
thời gian nghỉ ốm ,nghỉ phép, ngày lễ không  hay chỉ tính 45 ngày đi làm. Xin trân thành
cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư
vấn tới V-Law, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về trợ cấp thôi việc. Cụ
thể:

Điều 48.

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1,
2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả
trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm
việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian
người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã
tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được
người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân
theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành chi tiết một số Điều của
Bộ luật lao động:

Điều 14. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48
của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên
khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử
dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao
động.
… 

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc
làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời
gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm
việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: 

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng
lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử
việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao
động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ
hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và
Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp
luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian
nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; 

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn thì việc chấm dứt hợp đồng
lao động dựa trên thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động (khoản 3 Điều
36) hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật – tức
báo trước cho đơn vị 45 ngày làm việc trước khi nghỉ việc (hợp đồng không xác định thời hạn) hoặc
30 ngày làm việc nếu một trong các trường hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động và làm việc
thường xuyên cho đơn vị từ 12 tháng trở lên thì đều đủ điều kiện được hưởng trợ cấp
thôi việc
(nhưng việc hưởng trợ cấp này phải trừ đi thời gian đã đóng bảo hiểm thất
nghiệp – kể từ thời điểm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ không được thanh toán trợ cấp
thôi việc nữa).

Đồng thời, thời gian báo trước cho đơn vị 45 ngày làm việc (thời gian
làm việc thực tế) bao gồm tính cả thời gian nghỉ hưởng chế độ theo Luật bảo hiểm xã hội (chế
độ ốm đau, thai sản, …) ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ hưởng nguyên lương (ngày nghỉ lễ, tết…).
Riêng đối ngày phép năm chỉ được tính nếu người lao động nghỉ trong khoảng thời gian 45 ngày này
với lý do yêu cầu sử dụng ngày phép năm để trừ vào và được sự đồng ý của người sử dụng
lao động cho phép dùng phép năm để nghỉ.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc
khi chấm dứt hợp đồng lao động?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý
khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây