Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại lao động từ công ty con không?

0
1251

Chúng tôi có 1 một số thắc mắc nhờ luật sư tư vấn dùm: Nguyên trước đây chúng tôi trực thuộc 1 công ty lớn (tạm gọi là Trung Tâm), sau đó vì đường lối phát triển kinh doanh nên mấy sếp thành lập 3 công ty con.

Và chúng tôi bị tách ra đi theo 3 công ty con này. Sau 5 năm thì các công ty con làm ăn không hiệu
quả nên giờ Trung tâm sát nhập chúng trở lại. Trong thời gian đó thì chúng tôi gặp phải một số vấn
đề với giám đốc công ty. Nên hiện nay, các công ty chuẩn bị giải thể nên giám đốc đó kêu chúng tôi
làm đơn nghỉ việc để chuyển về công ty mẹ. Chúng tôi đang hồ nghi các vấn đề là:
1. Nếu công ty con giải thể thì nhân viên có cần phải làm đơn nghỉ việc không?
2. Hay là giám đốc dùng kế lừa chúng tôi làm đơn nghỉ việc để khỏi có trách nhiệm về các khoản
quyền lợi, thậm chí chúng tôi muốn quay trở về lại công ty mẹ để có công việc làm trở lại?
Nay chúng tôi nhờ luật sư tư vấn dùm các khoản quyền lợi, luật lao động và một câu hỏi nữa là công
ty mẹ có trách nhiệm rút chúng tôi về lại không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-Law,
trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:Theo quy định tại điều 190 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của
mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con
theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập
và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc
lập.

………”.
Do đó, công ty mẹ và công ty con được pháp luật thừa nhận là 2 pháp nhân độc lập với nhau (công ty
mẹ được coi là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông của công ty con tùy từng trường hợp tương đương
với các thành viên khác phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp). Vì vậy, việc kí kết hợp đồng lao động với
người lao động trong công ty con sẽ hoàn toàn độc lập với công ty. Do câu hỏi của bạn không rõ ràng
nên chúng tôi chia làm 2 trường hợp:

Thứ nhất, công ty mẹ tạm thời chuyển bạn sang công ty khác làm việc

Trong trường hợp này nếu hợp đồng lao động của bạn vẫn được ký kết với công ty mẹ thì. Việc chuyển
địa điểm làm việc theo sự thỏa thuận và được sự đồng ý của bạn nên sau khi địa điểm làm việc này
không tồn tại nữa do công ty con giải thể thì công ty cũ có nghĩa vụ nhận trở lại bạn làm
việc.

Khi này, bạn không nên làm đơn xin nghỉ việc vì như thế bạn sẽ tự đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động của mình và Công ty mẹ không bắt buộc phải thực hiện tiếp hợp đồng lao động với
bạn.

Thứ hai, bạn đã chấm dứt hợp đồng với công ty mẹ và chuyển sang ký hợp đồng mới với
công ty con

Khi này, Công ty mẹ không có nghĩa vụ nhận bạn trở lại làm việc vì công ty này không quản lý lao
động với bạn nữa do đó việc quay trở lại làm việc của bạn phụ thuộc vào ý chí của giám đốc
công ty mẹ. Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động từ đầu. Trường hợp này bạn có thể
thực hiện như phương án Giám đốc công ty mẹ đưa ra để có thể được tiếp tục làm
việc.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có đơn xin nghỉ việc bạn sẽ được hưởng những
chế độ như trong bài viết sau:

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Công ty mẹ có nghĩa vụ nhận trở lại
lao động từ công ty con không?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây