Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương

0
1179
Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian
nghỉ không hưởng lương. Người sử dụng lao động tự ý sửa thời hạn của hợp đồng lao động thì có vi
phạm không?


Tóm tắt câu hỏi:

 

Kính gửi V-Law,
Tháng 7 vừa rồi, tôi được mời tham gia một khóa học ngắn hạn tại nước ngoài kéo dài 4 tháng và đã
xin phép, báo trước công ty hơn 30 ngày. Tôi xin vắng mặt ở công ty từ cuối tháng 8, và đã báo
trước từ giữa tháng 7, cũng báo là giữa tháng 12 sẽ quay lại làm việc. Phía công ty đồng ý cho tôi
nghỉ không lương để tham gia khóa học, đồng thời có gửi email cho tôi để xác nhận thời gian vắng
mặt của tôi ở công ty, cũng như cho biết sẽ báo lại cho tôi vị trí của tôi tại công ty sau khi hết
thời hạn nghỉ không lương, với lí do có thể sẽ tuyển được người thay thế tôi. Trong thời gian tôi
đi học, phía công ty không có bất kỳ văn bản hay thông báo nào khác. 10 ngày trước ngày tôi kết
thúc thời gian nghỉ không lương và quay lại làm việc như đã thỏa thuận, bộ phận Nhân sự công ty gửi
cho tôi email thông báo là vị trí của tôi tại công ty không cần nữa và đề nghị tôi đến công ty để
ký giấy thôi việc, chấm dứt hợp đồng và kèm theo lí do là muốn thanh lí hợp đồng do hợp đồng của
tôi đến ngày 31-12 là hết hạn. Trước đó, vào đầu năm 2017, công ty có ký với tôi hợp đồng 3 năm,
kéo dài đến hết năm 2019, tuy nhiên, đến tháng 5, khi có Trưởng Bộ phận Nhân sự mới, người này đã
cho thay toàn bộ hợp đồng của nhân viên (trong đó có tôi), bằng hợp đồng 1 năm, có hiệu lực đến hết
năm 2017. Tuy nhiên, không có văn bản nào nói hủy các hợp đồng cũ. Xin quý công ty cho tôi hỏi: –
Việc công ty yêu cầu chấm dứt hợp đồng với tôi trong thời gian tôi xin nghỉ phép không lương (và
được công ty chấp thuận), cũng như yêu cầu qua email và chỉ báo trước có 10 ngày (thay vì tối thiểu
30 ngày như trên hợp đồng) là có đúng quy định pháp luật không? Trong trường hợp không đúng quy
định pháp luật, tôi cần gửi khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền nào để đòi lại quyền lợi cho mình? Thủ
tục khiếu nại ra sao? – Về hợp đồng: như vậy là hợp đồng 3 năm của tôi vẫn có hiệu lực phải không
ạ? Mong sớm nhận được hồi âm từ công ty. Trân trọng cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, V-Law xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 

– .

2. Nội dung tư vấn:

 

Căn cứ theo Điều 116 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc nghỉ việc riêng,
nghỉ không hưởng lương của người lao động. Cụ thể, tại khoản 2, khoản 3 Điều 116 Bộ luật lao
động 2012 quy định về việc nghỉ không hưởng lương như sau:

“2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01
ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh,
chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

 

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này
người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng
lương.”

 

Theo đó, đối với trường hợp người lao động được nghỉ
không lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi có ông nội, bà nội, ông ngoại,
bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. Ngoài quy định tại
khoản 1 và khoản 2 Điều 116 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử
dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn xin công ty nghỉ không
hưởng lương 04 tháng để tham gia một khóa học. Bạn có thông báo trước và đã được công ty đồng ý cho
bạn nghỉ không hưởng lương, đồng thời bên phía công ty có gửi email cho bạn để xác nhận thời gian
vắng mặt của bạn và thông báo về việc công ty của bạn sẽ tìm người khác để thay thế vị trí của bạn,
đồng thời sau thời gian nghỉ việc đó bạn sẽ làm ở một vị trí mới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian
bạn tham gia khóa học, công ty không có gửi bất kỳ một văn bản nào thông báo về việc đó mà tới thời
điểm 10 ngày trước khi bạn quay trở lại làm việc thì công ty có gửi thông báo rằng vị trí của bạn
công ty không cần nữa và yêu cầu bạn qua công ty để ký giấy thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động
với lý do hợp đồng lao động tới 31/12/2017 là hết hạn. Một vấn đề nữa là t

rước đó, vào đầu năm 2017, công ty
có ký với bạn hợp đồng 3 năm đến năm 2019 mới hết hạn, nhưng đến tháng 5/2017, khi có Trưởng
Bộ phận Nhân sự mới, người này đã cho thay toàn bộ hợp đồng của nhân viên, bằng hợp đồng có thời
hạn 01 năm, có hiệu lực đến hết năm 2017. Tuy nhiên, không có văn bản nào nói về việc hủy các hợp
đồng cũ.

Về nguyên tắc khi bạn và công ty đã
ký kết hợp đồng lao động có thời hạn là 03 năm thì hợp đồng này được xác định là hợp đồng lao động
có thời hạn và hợp đồng này có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp công ty muốn thay đổi
nội dung của hợp đồng lao động đã ký trong trường hợp của bạn cụ thể là thay đổi thời hạn của
hợp lao động thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.Theo quy định của pháp luật về việc sửa
đổi hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao
động

 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu
bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước
ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

 

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc
giao kết hợp đồng lao động mới.

 

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được
việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao
kết.”

 

Theo đó, trong quá trình thực hiện
hợp đồng lao động, nếu một trong hai bên có yêu cầu sử đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì
phải báo trước cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ
sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được
tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới; trong
trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp
tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Nếu trong trường hợp trước đo bạn đã thoả thuận với
công ty về việc sửa đổi thời hạn hợp đồng bằng hợp đồng lao động mới thì trong trường hợp này, hợp
đồng của bạn với công ty có thời hạn 1 năm sẽ phát sinh giá trị pháp lý.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 36 Bộ luật
lao động 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp hết hạn. Nếu theo thoả thuận trong
hợp đồng mới đã ký thoả thuận đế ngày 31/12 là hợp đồng hết hạn thì đến thời điểm 31/12, hai bên sẽ
chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, trong thời gian ít
nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông
báo bằng văn bản cho người lao động biết trước về thời điểm chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp
công ty báo trước 10 ngày trước khi kết thúc thời gian nghỉ không lương nhưng đã trên 15 ngày trước
ngày hết hạn hợp đồng lao động là ngày 31/12 rằng công ty sẽ chấm dứt hợp đồng khi hết hạn hợp đồng
vào ngày 31/12 là có căn cứ pháp luật.

 

>>> Luật sư tư vấn pháp
luật về chấm dứt hợp đồng lao động:

1900.6198

Nếu trong trường hợp công ty muốn
chấm dứt hợp đồng lao động với bạn trước khi hết hạn hợp đồng ngày 31/12 thì được coi là đơn phương
chấm dứt hợp đồng, đồng thời phải đáp ứng điều kiện về căn cứ chấm dứt và thời gian báo
trước.

Căn cứ chấm dứt theo điều 38 Bộ luật Lao động 2012
như sau:

“a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành
công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị
12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06
tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời
hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc
nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì
người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất
khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc
phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc
sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.”

Thời hạn báo trước đối với hợp đồng lao động xác
định thời hạn là ít nhất 30 ngày.

Trong trường hợp công ty không bảo đảm một trong các
căn cứ và điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trong trường hợp này bạn cần làm đơn
khiếu nại gửi tới Ban giám đốc của công ty yêu cầu giải quyết, trường hợp công ty không giải quyết
thì bạn có thể làm đơn gửi tới Phòng lao động thương binh và xã hội cấp quận huyện nơi cơ quan bạn
có trụ sở để được giải quyết.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây