Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

0
1175

 

Kể từ ngày 02/10/2017, việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được sửa đổi thay vì nộp hồ sơ báo cáo giải trình thì sẽ được thay thế bằng thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử đã giúp rút ngắn thwoif gian yêu cầu thực hiện đối với người sử dụng lao động.

Sau đây V-Law xin hướng dẫn quý khách hàng quan tâm về trình tự thủ tục xin cấp giấy phép
lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo pháp luật hiện
hành.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Bước 1: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày gười lao động nước ngoài dự kiến bắt
đầu làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam thì người sử dụng lao động phải khai thông tin
vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng
thong tin điện tử.

Hồ sơ cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương
  binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( trong thời hạn 12 tháng)
 3. Lý lịch tư pháp theo quy định.
 4. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên (
  Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài,…)
 5. 02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính, mặt nhìn thẳng, đầu để trần. ảnh chụp không quá
  06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.
 6. Hộ chiếu ( bản sao quyển nguyên chứng thực).
 7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết
  định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động , công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

Lưu ý: Tờ khai và giấy tờ kèm theo phải phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch
điện tử, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hồ sơ cấp giấy phép lao
động cho người lao động nước ngoài có các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng
lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc,
docx) hoặc joint photographic experts group (jpg). Khi các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy không còn
giá trị pháp lý thì các tài liệu chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ đề nghị

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao
động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư
điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa
thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư
điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp

Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động là phù hợp với quy định
của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo
quy định.

Bước 4: Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
lao động thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử
dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của
người sử dụng lao động.

Lưu ý: Trường hợp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không đúng với tờ khai
và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì cơ quan cấp giấy phép
lao động trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao
động.

V-Law cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến thực hiện thủ tục cấp giấy phép
lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

– Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực
hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);

– Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo qui định;

– Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;

– Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao
động;

– Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;

– Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;

– Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động và thực hiện thủ tục cấp
xác nhận thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động;

– Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi được cấp giấy
phép lao động.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây