Trách nhiệm của người sử dụng lao động về vấn đề việc làm đối với người khuyết tật

0
412
Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc tiếp nhận,
tuyển dụng người lao động là người khuyết tật và tạo điều kiện cho người khuyết tật trong quá trình
làm việc.


Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc giải quyết, hỗ
trợ việc làm đối với người khuyết tật được quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 33 Luật
Người khuyết tật 2010:

“2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ
chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn
tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết
tật.

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao
động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và
môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.

4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao
động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động
là người khuyết tật”

a. Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc tiếp nhận, tuyển
dụng người lao động là người khuyết tật

Giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ
là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, cá nhân vì vậy cũng có trách nhiệm giải quyết việc làm cho người
lao động trong đó có người khuyết tật. Đặc biệt, người khuyết tật là đối tượng lao
động đặc thù nên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các nhân càng cần phải có sự quan
tâm đến đối tượng này nhằm đảm bảo cho họ được bình đẳng như những người lao động
khác mà không bị phân biệt đối xử. Để tránh tình trạng kì thị, phân biệt đối xử,
tạo ra những rào cản dẫn đén sự hạn chế cơ hội có việc làm của người khuyết tật,
Luật người khuyết tật quy định các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các nhân không được
từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc
đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội việc
làm cho người khuyết tật. Việc nới lỏng những yêu cầu tuyển dụng đối với người khuyết tật không
chỉ có ý nghĩa xã hội rất to lớn mà còn giúp các doanh nghiệp có thể có được những người lao động
tuy là người khuyết tật nhưng làm việc hiệu quả vì trên thực tế có rất nhiều người khuyết tật có
một trình độ học vấn cao hoặc có khả năng đặc biệt trong nhiều lĩnh vực cụ thể; họ cũng là những
người có trách nhiệm và nỗ lực hòa thành công việc của mình.

Về phía doanh nghiệp, cùng với quyền tuyển chọn, tăng
giảm lao động là người khuyết tật cho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, doanh
nghiệp cũng có trách nhiệm đảm bảo việc làm cho người lao động theo thời hạn đã thỏa
thuận trong hợp đồng lao động, phải nhận tỉ lệ lao động tàn tật nhất định (Khoản 3
Điều 125 Bộ luật Lao động). Cụ thể các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất điện năng,
luyện kim, hóa chất, địa chất, đo đạc bản đồ, dầu khí, khai thác mỏ, khai thác khoáng
sản, xây dựng cơ bản, vận tải phải nhận 2% lao động là người khuyết tật; doanh nghiệp
của các ngành khác là 3%. Tỉ lệ người tàn tật các doanh nghiệp phải tiếp nhận là
tỉ số giữa số người tàn tật so với tổng số lao động có mặt bình quân tháng của
doanh nghiệp. Trường hợp nếu doanh nghiệp không nhận hoặc nhận ít hơn tỉ lệ quy định thì phải đóng
góp một khoản tiền theo quy định của Chính phủ vào quỹ việc làm để góp phần giải quyết việc làm cho
người tàn tật. Cụ thể  nếu doanh nghiệp tiếp nhận số lao động là người khuyết tật vào làm thấp
hơn tỉ lệ quy định thì hàng tháng phải nộp vào Quỹ việc làm cho người tàn tật một khoản tiền bằng
mức tiền lương tối thiểu hiện hành do Nhà nước quy định nhân với số lao động là người tàn tật mà
doanh nghiệp cần phải nhận thêm để đủ tỉ lệ quy định.

 

b. Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc tạo điều kiện cho
người khuyết tật trong quá trình làm việc

Vai trò của NSDLĐ trong quá trình này là vô cùng quan trọng.
Nó góp phần hỗ trợ người khuyết tật có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của mình. Mặc dù
khi tuyển dụng vào doanh nghiệp thì người khuyết tật đã được xem xét đến mức độ phù hợp với vị trí
công việc tuy nhiên NSDLĐ vẫn cần tạo điều kiện hỗ trợ để người lao động thích nghi như: sắp xếp
chỗ ngồi làm việc phù hợp, sắp xếp thời gian làm việc linh động, có chế độ khuyến khích,
khích lệ lao động… Pháp luật tuy không quy định cụ thể trách nhiệm của NSDLĐ trong quá trình
người khuyết tật làm việc trong doanh nghiệp tuy nhiên nếu NSDLĐ thực hiện các chính sách ưu đãi
vừa mang lại hiệu quả công việc cho chính doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện cho người khuyết tật
hoà nhập, tự tin hoàn thành tốt công việc của mình. Điều này có ý nghĩa xã hội rất lớn,
không chỉ đối với cá nhân người khuyết tật mà còn đối với toàn xã
hội.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây