Trách nhiệm bồi thường khi người lao động làm mất tài sản của công ty

0
291
Trách nhiệm bồi thường khi người lao động
làm mất tài sản của công ty. Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của công ty phải bồi thường thế
nào?


Khoản 2 Điều 130 Bộ luật lao động quy định về bồi thường thiệt hại trong
trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động như
sau:

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng
lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho
phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có
hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả
hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không
thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải
bồi thường.

Theo quy định trên , thấy rằng pháp luật đã chia ra làm 3 trường
hợp:

Trường hợp thứ nhất:

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động
hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì
pháp luật cho phép người sử dụng lao động được lựa chọn yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại
một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường. Mức và cách thức bồi thường do người sử dụng lao
động quy định trong nội quy lao động. Trên thực tế thì trong nội quy lao động của các đơn vị sử
dụng lao động đều quy định là bồi thường toàn bộ thiệt hại theo thời giá thị trường chứ không quy
định là bồi thường thiệt hại một phần. Do đó , với quy định này của pháp luật chỉ mang tính hình
thức.

 

1900.6198

Trường hợp thứ hai:

Trường hợp giữa hai bên ký hợp đồng trách nhiệm thì người lao động phải bồi
thường theo hợp đồng trách nhiệm. Có thể thấy rằng đây là việc bồi thường thiệt hại về tài sản theo
sự cam kết, thực hiện trách nhiệm dân sự. Khi người sử dụng lao động giao cho người lao động bảo
quản, sử dụng tài sản có giá trị tương đối lớn thì pháp luật cho phép hai bên ký hợp đồng trách
nhiệm nhằm tăng cường trách nhiệm của người lao động trong việc bảo vệ tài sản của người sử dụng
lao động và làm căn cứ để bồi thường nếu người lao động gây thiệt hại. Vì vậy, việc bồi thường
thiệt hại này hoàn toàn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp thứ ba:

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện
xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện
pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường. Quy định này hợp lý
bởi trong những trường hợp này người lao động không có lỗi, vì thế không có căn cứ để buộc họ phải
bồi thường.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây