Điều kiện và mức lương hưu hàng tháng đối với lao động về hưu trong năm 2018?

0
50

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Kính chào Luật sư! xin luật sư tư vấn giúp: Mình là Nữ, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, tính đến hết tháng 11 năm 2018 mình tròn 50 tuổi và có đủ 15 năm làm việc trong môi trường độc hại, đóng bảo hiểm đủ 28 năm. Đến tháng 12/2018 mình có đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu không (vì thiếu 2 năm đóng bảo hiểm) và lương hưu sẽ được tính như thế nào. Trân trọng./

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn
đến V-Law, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như
sau:
Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện
hưởng lương hưu. Cụ thể:

Điều 54.

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i
khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20
năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường
hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55
tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có
đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

..

Điều 56.

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01
tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54
của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại
Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm
thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của
người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo
hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17
năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và
điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, tính đến tháng 11/2018 thì đủ 50 tuổi và tổng thời
gian đóng bảo hiểm là 28 năm (trong đó 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại) thì bạn
đã đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu bằng
71% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng
bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được xác định bằng bình quân của tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui
lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: ( Tổng đài luật sư trực
tuyến 1900.6198 ).

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây